Projektreferenser

pic3a

Anläggning: Hötorgshallen, Sicklaön, Stockholmshem

stamp_phpFoto © Copyright David Wright

Typ av jobb: Kylinstallationer för comfortkyla
Material: P235GH- SS-EN 1.4404, 1.4307. PE100- plast.
Volym: 10 MSEK
Byggår: 2010-2011-2012
Beställare: Teknokyl Industrier AB
Kontaktman: Dan Östedt
Telefon: +4670 756 7593

Anläggning: Ericsson LAB

pipe
Typ av jobb: Kylcentral samt distributionssystem för datakyla
Material: Cu, SS-EN 1.4307.
Volym: 15 MSEK
Byggår: 2011-2012
Beställare: Torpheimer Systems AB
Kontaktman: Patric Fornander
Telefon: +4610-7053047

Anläggning: Magasin 5

pipe2
Typ av jobb: UC för fjärrkyla
Material: Cu, SS-EN 1.4307.
Volym: 1 MSEK
Byggår: 2011
Beställare: Stockholms Hamn
Kontaktman: Håkan Svensson
Telefon: +468-6702600

Kv. Kringlan

Granby_Centrum

Anläggning: Kv. Kringlan, Kabi Fresenius, Gränby köpcentrum

Typ av jobb: Undercentraler comfort- och processkyla
Material: SS_EN 1.4404 & 1.4307.
Volym: 2 MSEK
Byggår: 2010-2011
Beställare: IHK Inomhusklimat AB
Kontaktman: Max Norman
Telefon: +46707630044
Foto By Kalle Lindgren (Own work) [CC-BY-SA-3.0],  via Wikimedia Commons

Råcksta

pic04

Råcksta

Anläggning: Råcksta Typ av jobb: Värmepump
Material: Cu, SS-EN 1.4307.
Volym: 1 MSEK
Byggår: 2010
Beställare: Termek AB
Kontaktman: Anders Karström
Telefon: +4670-9169331

Anläggning: KVV6, Värtan

Typ av jobb: Totalavsaltning för vattenrening
Material: PVDF-plast, SS-EN 1.4432
Volym: 2 MSEK
Byggår: 2012
Beställare: Fortum Värme AB
Kontaktman: Monica Vangbo
Telefon: +46722430056

Anläggning: E18 Rissne

Typ av jobb: Omläggning av Stockholm Vatten och Norrvatten huvudvattenledningar
Material: Ruukki-rör DN 800-1400,
invändigt cementbelagda och utvändigt PE-belagda
Volym: 5 MSEK
Byggår: 2011-2012
Beställare: JM Entreprenad AB
Kontaktman: Håkan Johansson
Telefon: +4687821527

Anläggning: Krokströmmen kraftstation

Typ av jobb: Värmeåtervinning
Material: SS-EN 1.4404.
Volym: 1,5 MSEK
Byggår: 2012
Beställare: Fortum Generation AB
Kontaktman: Per Jansson
Telefon: +4670-2502314

Anläggning: Södra Klara & Riddarholmen

Typ av jobb: Ringledningar för comfortkyla
Material: SS_EN 1.4404 & 1.4307.
Volym: 4 MSEK
Byggår: 2010-2011
Beställare: NCC Sverige AB
Kontaktman: Bernt Åldstedt
Telefon: +468 585 510 00

Anläggning: Riskulla KVV

Typ av jobb: Återkylare för fjärrvärme
Material: P235GH-TC1.
Volym: 2 MSEK
Byggår: 2012
Beställare: Mölndals Energi AB
Kontaktman: Jan Brännström
Telefon: +4631-866517

Anläggning: Ett flertaliga projekt

Björnbergs Industri har erhållit en order värd 6 miljoner av Locum som är Sveriges större fastighetsförvaltare. Ordern består av ny- och ombyggnad av undercentral för kyla.

Ett flertaliga projekt har Björnbergs Industri erhållit av Teknokyl.
Ombyggnad av kyla åt Thermo Fisher i Uppsala.
Ombyggnad kylcentral på Lidingö.
Kökskyla på NKS Karolinska.
Ytterligare har tidigare ordervärdet utökats i Rosersberg åt Mercury. Tillverkning och leverans av stålkonstruktion till ICT Rosersberg enligt SSEN ISO 1090-2 som är ett kravK